Det är något mystiskt över norrsken, och har varit det i alla tider. Det var en stark del av folktron, och kunde betyda en förvarning om såväl krig som låga minusgrader. Alla som någon gång har sett det, vet att det är en svårslagen upplevelse. Då det liknar få andra saker som förekommer i naturen, är det lätt att förstå att det kan ge upphov till mytologiska föreställningar. Men vad är det, rent fysiologiskt?

I korthet består norrsken av elektroner och andra partiklar laddade med hög energi, som kommer från solen och krockar med atmosfären, och då ger ifrån sig detta vackra ljusfenomen. Samma process förekommer runt sydpolen, och kallas då för sydsken. För att få en chans att se norrsken, så måste man förstås veta var och när det förekommer. För oss i Sverige finns det i norra Norrland, och kan ses klara vinternätter.

Var och när?

Norrsken förekommer på det norra halvklotet, runt den magnetiska nordpolen, som befinner sig i norra Kanada. Det går bara att se på molnfria nätter, men det pågår dygnet runt. Det går alltså att se när förutsättningarna för att det ska vara synligt finns. Eftersom den geomagnetiska sfären förändras över tid, så skiftar också mängden norrsken på ett visst ställe. Ibland kan det därför ta sig ner söderut i Sverige och på andra ställen.

I Sverige är det de allra nordligaste delarna som ger chans till norrsken. Runt och norr om Kiruna är där det förekommer som mest. För att få en glimt av det vackra norrskenet, så är det säkrast att ta dig upp dit, någon gång under vinterhalvåret. Tar du dig utanför Sverige, till Svalbard i Norge, Kakslauttanen i Finland eller Reykjavik på Island, så ökar du dina chanser ytterligare något.

Olika sorters norrsken

Det allra vanligaste norrskenet är grönt, och förutom detta finns det dessutom norrsken i lila, rött, och blått. Har du riktig tur, så kan det hända att du får se ett norrsken i flera färger, men det är väldigt ovanligt. Norrskenets former kan variera på många olika sätt, men det vanligaste är att det förekommer i skiftande lodräta eller vågräta strimmor, och oftast förändras formen snabbt. Vid ovanligare tillfällen är formen mer stabil.

Vad är det då som avgör vilken färg som norrskenet får? Det är egentligen ganska enkelt: höjden som elektronerna befinner sig på då de krockar med atmosfären. Det vanligaste är som sagt det gröna norrskenet, och detta bildas på den lägsta höjden, medan de övriga färgerna förekommer då processen uppstår på högre höjder. Avvikelser i det vanliga “norrskensbeteendet” förekommer oftast när förändringar på solens yta uppstår, som resultat av en solstorm, till exempel.

Lite historia

Norrskenets namn på latin är Aurora Borealis, som är en sammansättning med delar ur den grekiska och romerska mytologin. Aurora är gryningsgudinnan i den romerska mytologin, som vid varje dags början med en fackla flyger över himlavalvet för att sätta ljus på rummet. Borealis, däremot, är en vindgud från den grekiska mytologin, som bär ansvaret för de nordliga vindarna. Det latinska namnet för norrsken uppstod under 1600-talet, och är en uppfinning av en dåtida astronom.

Vi har nämnt att norrsken förekom i folktro i Sverige, vilket är lätt att förstå när man tänker på hur magiskt det kan se ut, och hur lite tillgång till vetenskapliga förklaringar man har haft. Förutom det vi har nämnt, så trodde folk söder om Lappland i Sverige att norrskenet berodde på att samer sprang runt med facklor, för att valla renarna. I Lappland handlade det mer om förutsägelser om väder.

Norrskenets södra tvilling

Sydskenet, på latin kallat Aurora Australis, förekommer precis som sin nordliga motsvarighet runt magnetpolen, fast den södra. Det finns vissa skillnader mellan de två. Det ljusfenomen som förekommer i söder rör sig mindre än det i norr. I utbyte är norrskenet mer intensivt än sydskenet. I övrigt skiljer sig de två ljussyskonen inte särskilt mycket åt. För den som vill bevittna det, så spelar det därför ingen större roll om man åker norrut eller söderut.

Sammanfattning

Norrsken förekommer alltså i norra Sverige, framför allt i och norr om Kirunas breddgrader. Om du tar dig utomlands, så är Island, norra Norge och Finland också bra ställen om du vill se ljusskenet. Det finns olika typer av norrsken, och det vanligaste är grönt, medan det finns ovanligare varianter i lila, rött och blått. Du ser det bara under molnfria nätter, men det pågår dygnet runt. Lycka till på norrskensjakten!